RENOVARE | FATADA

Fatada

Ca orice clădire istorică, integrată într-un front principal, şi acest palat prezintă doar o faţadă decorată-cea principală, celelalte fiind neutre, fără nici un aport decorativ.

Faţada principală are zona centrală marcată de un volum ieşit în consolă mică, cu câte o logie diferit rezolvată plastic, amplasată în ax la fiecare din cele 3 niveluri de locuire, încoronată cu un fronton amplu, formă poligonală, cu gol de geam formă ovoidală în ax- zona podului.

Acoperişul este înalt, cu rupere de pantă, învelitoare ţiglă profilată, lucarne discrete de aerisire, pe faţada principală, tabachere metalice pe pantele faţadelor secundare, frontoane laterale din cărămidă de limitare a clădirii, preluând forma pantelor acoperişului.

Oferta mare de goluri ale faţadei principale este pe o suprafaţă de expunere mică. Analizând suprafaţa golurilor se observă că acestea domină pe cea a plinurilor. Golurile dispuse pe 3 registre orizontale, sunt similare la nivelul 1 şi 2, ca dimensiuni şi formă, având forme dreptunghiulare, în care sunt inserate tâmplării duble din lemn, în 2 şi 3 canate, devenind ca prezenţă-mai „grele”, urmând ca la ultimul nivel, acestea să îşi schimbe grafica, să devină într-un canat, cu închidere în arc, formă şi dimensiune care „uşurează” aspectul lor.

Descriere fatada

O parte dintre locatari au schimbat tâmplăria din lemn cu tâmplărie PVC. Două învelitori din tablă de plumb, cu rupere de pantă, racordate la aticul clădirii întregesc peste ultimul nivel, volumul ieşit în consolă al zonei centrale. O dantelărie din confecţie metalică ajurează aceste învelitori.
Pentru vibrarea faţadei şi îmbrăcarea ei în decoraţii, s-a apelat la limbajul formal al stilului 1900.

In primul rând, s-a alternat tencuiala lisă cu cea pieptănată. S-a aplicat o tencuială lisă în zona centrală a faţadei, cea în care oferta de forme decorative este mai densă. Tipul acesta de tencuială ajutat de o cromatică deschisă are darul de a ierarhiza modul de percepţie al faţadei, transformând zona centrală în areal de interes al faţadei.

Parţial, pe pete mici, s-a folosit tencuiala pieptănată şi la şpaleţii golurilor din zona centrală a faţadei, pentru unitatea de expresie plastică.

Oferta decorativă este foarte variată. S-au identificat prin releveul faţadei zeci de tipuri de ornamente gen stucatură, compuse din: ancadramente aplicate cu toate elementele decorative proprii fiecăruia dintre ele, brâu , ghirlande, ove, coloane torsadate, butoni, consolete, şa, apoi amprente , denticuli în tencuială, precum şi confecţie metalică tip fier forjat la parapetul balcoanelor, decoraţie metalică la acoperisul clădirii.