RENOVARE | PROIECT

Proiect

Documentaţia de proiect s-a realizat la solicitarea Asociaţiei de proprietari cu sediul în Timişoara, Piaţa Victoriei nr. 4, reprezentată de fostul preşedinte de asociaţie Profesorul Chiriţă Mihăilă Ion Marius, care a dorit realizarea inventarierii stării clădirii, precum şi prezentarea măsurilor şi soluţiilor tehnice necesare reabilitării ei, pentru zonele de acoperiş, faţade, curte şi subsol.

Beneficiarul a emis o temă de proiectare în care şi-a exprimat dorinţa de a-i fi sesizate toate neregulile descoperite prin procesul de investigare, expertizare şi propuneri tehnice, legate de acest obiectiv pe lângă cele constatate de el. Intenţia primordială a acestuia, este aceea de a realiza restaurarea tuturor faţadelor clădirii, la care se adaugă intervenţiile la acoperiş, reabilitare curte şi lucrări de asanare a subsolului imobilului.

proiect-palatul-neuhausz
Proiect Palatul neuhausz Timisoara

Introducere

Denumire proiect: Reabilitare imobil (acoperiș, fațade, curte, subsol)
Amplasament: Timișoara, Piață Victoriei nr. 4 etc.
Beneficiar: Asociația de proprietari Piață Victoriei nr. 4
Arhitect: S.C. EX Studio S.R.L, Timișoara, str Bucegi, nr. 5
Faza: DTAC + PT +DE
Număr proiect: 374/2017
Categorie de importantă: Clasa “C”
Statut obiectiv: Clădire componentă a Ansamblului urban interbelic “Corso” înscris în lista monumentelor istorice 2010 la poziția 153, cod TM-II-a-A-06115
Dată elaborării: Aprilie 2017